30 January 2014

Dinosaur

Dinosaur adalah kegemilangan silam dahulu. Tatkala usia bumi masih tidak menua seperti sekarang.

No comments: