12 November 2011

Lagi keratan akhbar

Satu perkara lagi: Hak untuk berhubungan sejenis tidak diiktiraf sebagai hak asasi apatah lagi kebebasan mengekspresi...

No comments: